The Little Gym Sofia

Изложител: The Little Gym Sofia

The Little Gym е най-старата спортно образователна програма за детско развитие. Създадена е преди 40г в САЩ, а в момента  има над 400 джима навсякъде по света.

Най-доброто място за деца от 4м до 12г. в София. Чрез спортна гимнастика и Сериозно Забавление изграждаме уверени, спокойни и умни деца.