RAINBOW

Изложител: Рейнбол София Изток ООД

Рейнбол София Изток ООД – оторизиран Area Distributor на компанията Rexar за България.

Фирмата произвежда, усъвършенства, предлага и протава един единствен продукт – Rainbow сиситема за домашно почистване.

Най-висшата форма на еволючията в почистването на въздуха и всяко кътче на дома.

Най-добрият уред създавам някога в бнорбата с домашната прах, астмата и алергиите у дома.