Този парен стерилизатор затопля водата чрез електричество. Водата в него се загрява и изпарява и по този начин се дезинфекцират шишетата и аксесоарите.

За продукта