Kindyroo

КиндиРу е научно обоснована сензорно-моторна перцептуална програма и представлява система от занимания и игри, които стимулират интелектуалното,емоционалното, социалното и физическото развитие на бебетата и децата. На практика програмата е „неврология, облечена в игра”.

Съобразена е с възрастовите потребности и възможности на детето, работи за постигане на неврологичните показатели, характерни за съответната възраст, и не на последно място помага на вас, родителите, да станете първия учител на своето дете.

Образователната ни програма обхваща поредица от 9 класа, сформирани по възрастов принцип. Всяка седмица в час ще научавате какво е необходимо за оптималното развитие на мозъка и тялото на детето ви и чрез какви двигателни и сензорни стимулации да го подпомагате. В нашата учебна година може да се включите по всяко време. Тя е с продължителност 4 срока, всеки от които продължава по 11 седмици.

КиндиРу децата се отличават в класната стая и развиват:

Баланс, координация, двигателна активност.

Концентрация – учат се да следват указания и инструкции.

Самочувствие и социални умения за работа в екип.

Визуални и езикови умения, които подготвят прехода към фазата четене.

Силни ръце, пръсти и гръб – важни за фазата писане.

Усещане за последователност и ритъм – необходими за ученето на математика и логическите науки.