Genoma е швейцарска компания, лидер в областта на предиктивната медицина, геномиката и протеогеномиката. Genoma притежава най-голямата платформа за генетичен скрининг в Европа. Нашите генетични тестове от следващо поколение съответстват на съвременните стандарти за качество. Genoma е част от групата ESPERITE S.A.,

Tranquility:

Най-прецизният неинвазивен пренатален тест за тризомии. Безопасен ДНК- тест за ранно установяване на хромозомни аномалии.

Извършва се с обикновена кръвна проба. По време на бременността в майчината кръв се намират свободни ДНК фрагменти от ДНК на плода.

Съдържащата се във взетата кръв ДНК бива извлечена и пречистена. След това генетичния материал бива секвениран чрез метода Next Generation Sequencing (NGS). Данните от секвенирането биват подложени на прецизен анализ.

Ще узнаете риска да носите бебе с хромозомна аномалия.

Tranquility е от най-ново поколение генетични тестове на Генома.

Съответства на изискванията на CE-IVD (СЕ-маркировка за ин-витро диагностично изделие) сертификат за тризомии 21 (синдом на Даун), 18 (синдром на Едуaрдс), 13 (синдром на Патау). Тестът обхваща също аномалиите в броя на половите хромозоми – синдром на Якобс, синдром на Клайнфелтър и синдром на Търнър,  микроделеции – синдромите на ДиДжордж, Кри дю Ша и Прадер- Вили, Ангелман, микроделеция 2q33.1.

Позволява определяне на пола.

Пробите се обработват в лабораторията, в Женева.

Резултатите са готови до 5 работни дни след получаване на пробата в лабораторията.

Tranquilityгарантира 99.7% точност.

Термоизолиран кит за транспорт на пробите с охладител.

Тел.: + 359 2 4917411

Уеб сайт : www.genoma.com

e-mailbg@genoma.com

Tranquility 52s:

Безопасен: Извършва се с обикновена кръвна проба.

Сертифициран: CE-IVD (СЕ-маркировка за ин-витро диагностично изделие) сертификат за Тризомия 21 (синдом на Даун), Тризомия 18 (синдром на Едуaрдс) и Тризомия13 (синдром на Патау).

Позволява определяне на пола.

Прецизен: Висока чувствителност и специфичност.

Ранен: От 10-та гестационна седмица (12- та при близнаци).

Удобен: Кръвна проба може да бъде взета винаги.

Бърз: Резултатите са готови до 5 работни дни след получаване на пробата в лабораторията.

Медицинската общност е на мнение, че всички бременни следва да имат достъп до скрийнинг и диагностика на вродените аномалии, и че неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) представляват съществен напредък в развитието на методите за скрийнинг.