Genoma е швейцарска компания, лидер в областта на предиктивната медицина, геномиката и протеогеномиката. Genoma притежава най-голямата платформа за генетичен скрининг в Европа. Нашите генетични тестове от следващо поколение съответстват на съвременните стандарти за качество. Genoma е част от групата ESPERITE S.A.,

Tranquility:

Безопасен ДНК- тест за ранно установяване на хромозомни аномалии.

Извършва се с обикновена кръвна проба. По време на бременността в майчината кръв се намират свободни ДНК фрагменти от ДНК на плода.

Съдържащата се във взетата кръв ДНК бива извлечена и пречистена. След това генетичния материал бива секвениран чрез метода Next Generation Sequencing (NGS). Данните от секвенирането биват подложени на прецизен анализ.

Ще узнаете риска да носите бебе с хромозомна аномалия. Tranquility е от най-ново поколение генетични тестове на Генома.

Единственият засега тест с CE-IVD (СЕ-маркировка за ин-витро диагностично изделие) сертификат за тризомии 21 (синдом на Даун), 18 (синдром на Едурдс), 13 (синдром на Патау). Тестът обхваща също аномалиите в броя на половите хромозоми – синдром на Якобс, синдром на Клайнфелтър и синдром на Търнър,  микроделеции – синдромите на ДиДжорж, Кри дю Ша и Прадер- Вили.

Позволява определяне на пола.

Пробите се обработват в лабораторията, в Женева.

Резултатите са готови до 5 работни дни след получаване на пробата в лабораторията.

Tranquility гарантира 99.7% точност.

Термоизолиран кит за транспорт на пробите с охладител.