Easycol baby

Изложител: Медикълпойнт ООД

Easycol baby – хранителна добавка с лактаза за колики при кърмачета

Медикълпойнт ООД реализира цялостно обслужване нафармацевтичникомпании, коитоискатдастартиратилиразвиятсвоябизнес в България – отексклузивнопредставителствонатехнитепродуктидоконсултиране и аутсорсинг.

  • Маркетинг на фармацевтични продукти – лекарствени продукти с рецепта и без рецепта, медицински изделия, хранителни добавки