С над 300 000 съхранени проби на семейства от 70 държави, CryoSave е най-голямата европейска биобанка за стволови клетки и сред 6-те най-големи биобанки в света. Прозрачността и предвидимостта са основни ценности в компанията, поради което тя е публична, и е листвана на международните фондови борси.

 CryoSave притежава собствени акредитирани лаборатории (AABB, FACT-NetCord, WHO-GMP, ISO 9001:2008 и др.) в Швейцария, Белгия, Холандия, Португалия, Южна Африка и Дубай. През 2008 г., CryoSave  първа в света въведе масовото банкиране на проби от тъкан, от пъпната връв.

 От самото си създаване през 2000 г., CryoSave е лидерът в технологиите и иновациите при обработка и съхранение на умбиликална кръв. Днес, пробите на компанията се обработват в стерилни, затворени и роботизирани системи Sepax-2/NX-322, осигуряващи максимално извличане и преживяемост на стволовите клетки. През 2015 г., компанията откри свръхмодерна лаборатория в Женева  (Швейцария), където биват съхранявани и пробите от България. Досега, над 5 300 български семейства гласуваха доверие на CryoSave.

 CryoSave е семейната биобанка, размразила и предоставила за лечение най-много проби. Това е възможно най-прякото доказателство, че доверието на клиентите е заслужено. За разлика от другите международни банки, CryoSave присъства в България не чрез посредник, а директно   -   чрез своя собствена местна структура.

 

 Посетете нашия щанд на Бебемания!