CryoSave е най-голямата семейна банка за стволови клетки в Европа. Съхраняваме над 280,000 проби от над 70 страни от 6 континента.

Присъстваме на пазара от 2000-та година.

Ние сме част от групата ESPERITE S.A., предлагаща иновативни услуги и продукти за здравето на Вашето семейство.

CryoSave съхрaнявява биологични проби на семейства от целия свят.

Предоставяме услугите си в над 40 държави на 3 континента!

В CryoSave се стремим да подобряваме непрекъснато нашите стандартни оперативни процедури и инвестираме постоянно в нови технологии. За разлика от други биобанки, притежаваме собствени лаборатории на стволови клетки в Швейцария, Белгия, Холандия, Португалия, Южна Африка и Дубай, както и собствен научно-развоен отдел. При нас работят специалисти с изключително висока квалификация. Това гарантира, че Вашата проба е в сигурни ръце. Ние не само спазваме стандартите, но сами ги създаваме и развиваме!

CryoSave работят близо 300 души, включително и много медицински специалисти и лабораторни техници.

Имаме 17 проби със стволови клетки от умбиликална кръв, които са били предоставени за лечение.

 

Cryocord Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв

 • Съхраняване на остатъчна кръв
 • Осигуряване на комплект
 • Съхранена използва състоянието на най-съвременни технологии
 • Незабавна обработка
 • Разделят се на два контейнера и се съхраняват при температура под -170°C в газовата фаза на течния азот на две физически разделени места.
 • Уникален номер за обозначаване на пробата
 • 25 годишно запазване

 

Cryocord+ Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв и тъкан на пъпна връв

 • Съхраняване на остатъчна кръвв и на тъкан от пъпна връв
 • Осигуряване на комплект
 • Подсигуряване на тъкан от пъпна връв
 • Незабана обработка
 • Разделят се на два контейнера и се съхраняват при температура под -170°C в газовата фаза на течния азот на две физически разделени места.
 • Уникална идентификация на пробата
 • Запазване за 25 години