CryoSave е най-голямата банка за съхранение на стволови клетки в Европа по брой запазени проби. CryoSave е лицензирана и акредитирана тъканна банка за вземане, изследване и обработване на биологични проби от умбиликална кръв и тъкан, както и за извличане на стволови клетки и криогенното им съхранение.

   Създадена през 2000г., CryoSave се развива успешно, вече повече от 14 години. Притежава 6 лаборатории за обработка и съхраняване на стволови клетки в Холандия, Белгия, Дубай, Южна Африка, Швейцария и Португалия. 

   Съхранява над 260,000 проби от над 70 страни от 6 континента.

   Има 14 проби със стволови клетки от умбилкална кръв, които са били предоставени за лечение.

 

Cryocord Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв

 • Съхраняване на остатъчна кръв
 • Осигуряване на комплект
 • Съхранена използва състоянието на най-съвременни технологии
 • Незабавна обработка
 • Разделят се на два контейнера и се съхраняват при температура под -170°C в газовата фаза на течния азот на две физически разделени места.
 • Уникален номер за обозначаване на пробата
 • 25 годишно запазване

 

Cryocord+ Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв и тъкан на пъпна връв

 • Съхраняване на остатъчна кръвв и на тъкан от пъпна връв
 • Осигуряване на комплект
 • Подсигуряване на тъкан от пъпна връв
 • Незабана обработка
 • Разделят се на два контейнера и се съхраняват при температура под -170°C в газовата фаза на течния азот на две физически разделени места.
 • Уникална идентификация на пробата
 • Запазване за 25 години