Cells4life

Изложител: Тъканна Банка Садаса 2007 ЕООД

 “Тъканна Банка Садаса 2007“ е официален представител на Cells4life на територията на България.

СВЕТОВЕН ЛИДЕР В СЪХРАНЕНИЕТО НА КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ И НА ТЪКАН ОТ ПЪПНА ВРЪВ, А ОТ 2020 Г. ВЕЧЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ЦЯЛА ПЛАЦЕНТА!

САМО СЪС CELLS4LIFE:

Получавате достъп до още повече терапии,

100% повече стволови клетки

Многократни лечения

Съхранение на две отделни местоположения

Широка гама от услуги

Технология – лидер в индустрията

HTA лицензирани

Лаборатория „CellGenetics“ е най-новото звено към Тъканна банка „Садаса 2007“, която вече 10 години е лидер в съхранението на стволови клетки и ексклузивен представител на английската банка за съхранение „Cells4Life“. ТБ „Садаса“ разширява дейността си, като отваря нова генетична и медико-диагностична лаборатория „CellGenetics“, която  се занимава със специализирани анализи на данни от цялостно геномно секвениране и пълен набор от услуги в областта на клиничната диагностика.

Генетична и медико-диагностична лаборатория CellGenetics е иновативна лаборатория, специализирана в анализ и интерпретация на данни от цялостно геномно секвениране. “