От 1994 ние произвеждаме здравословни продукти за най-скъпите същества в света – нашите бебета .Ние им осигуряваме всичко необходимо с майчина любов.Нашите продукти са проектирани  със специално внимание,като внимателно са подбрани всички материали. Вярваме, че произвежданите от нас продукти имат важно значение както за здравето , така и за психическото и физическото развитие на децата.