Фемибион®1 е предназначен за жените, планиращи забременяване и бъдещите майки до края на 3-тия месец на бременността.

Фемибион®1 предлага оптимална комбинация фолати: Mетафолин®и фолиева киселина.Покрива повишената нужда от витамини и микроелементи.Подпомага нормалното развитие на бебето до края на третия месец на бременността.

Фемибион®2 е предназначензабъдещитемайкиот 4-тия месецнабременността и презпериоданакърмене.

Фемибион®2 съдържа омега-3-мастна киселина (DHA) въввиднамекикапсули, всяка с 200 mg DHA, полученаотвисокопречистенконцентратнарибеномасло.Осигуреното количество омега-3-мастна киселина (DHA) в една капсула, допринася за нормалното развитие на очите и мозъка на бебето по време на бременност и кърмене.Предлагаоптималнакомбинацияфолати: Метафолин®ифолиева киселина.Фемибион®2 покриваповишенатануждаотвитамини, микроелементи и DHA.
Севекс Фарма ООД е основана през 1997г.като фармацевтична маркетингова компания, създадена със собствен капитал. През годините сме изградили солидни позиции на българския фармацевтичен пазар чрез въвеждане и налагане на нови лекарствени продукти. С цел да предостави на българския клиент голямо разнообразие от висококачествени продукти, фирмата партнира на някои от водещите европейски фармацевтични производители.