• Специализирани лаборатории за извличане, обработка, изследване и анализ на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки от различни източници (кръв и тъкан от пъпна връв, мастна тъкан и др.).
  • Най-съвременна криобанка за продължително съхранение.
  • Всички дейности: обработка, изследвания, анализ и продължително съхранение се извършват в България.
  • В БулГен е въведена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 – сертификати към UKAS и ANAB.
  • Разширени възможности при съхранението на двата вида стволови клетки.

Гъвкави финансови схеми с разсрочване на плащането (без необходимост от кредит).