Тъканна банка “Биорегенерация” е най-голямата българска банка за фамилно съхранение на стволови клетки.

“Биорегенерация” поема изцяло отговорността за стволовите клетки на Вашето дете от първата до последната стъпка, без участие на посредници и без необходимост от продължително транспортиране. Банката разполага със собствени високотехнологични лаборатории на територията на град София, което позволява извличането и замразяването на стволовите клетки да става незабавно след вземането на биологичния материал.

Лабораториите са с контролирани параметри на средата и контрол на достъпа, а сигурността на съхранението през годините е обезпечена с уникална за страната система за мониторинг и поддържане на температурния режим. Екип с дългогодишен опит в областта е на разположение на родителите за подробно разяснение както на предимствата и перспективите, така и на ограниченията в приложенията на стволовите клетки.

Тъканна банка “Биорегенерация” работи с разрешението и под контрола на Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването.

Тъканна банка “Биорегенерация” притежава Система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.