Биорегенерация е най-голямата банка за частно съхранение на стволови клетки в България, със собствени високотехнологични лаборатории в гр. София. Банката работи с разрешение и под контрола на Изпълнителна агенция по трансплантация към МЗ и има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008.

Екипът ни има 10-годишен опит, а в крио-залите ни се съхраняват стволовите клетки на над 2500 деца.

 • 24-часов режим на работа на лабораториите
 • Всички манипулации за обработка на биологичния материал се извършват в чисти помещения Клас D
 • Внедрени водещи световни технологии и добри практики, валидиране на всички използвани методи
 • Екип висококвалифицирани специалисти

Надеждно съхранение при постоянен мониторинг и контрол на критичните условия

БиоСел – Съхранение на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв за 20-годишен период

 • Посветен екип за манипулацията по вземането на кръв от пъпна връв гарантира оптимални параметри на пробата
 • Извличане на ценните стволови клетки в рамките на безопасния 24-часов период, в който годността им е напълно съхранена
 • Най-прецизната съвременна технология за обработка на кръв от пъпна връв – AXP AutoXpress Platform – с до 20% повече извлечени стволови клетки в сравнение с всички останали методи
 • Анализи на всички ключови характеристики на съхранените хемопоетични стволови клетки – TNC, MNC, CD34+
Подробен серологичен и микробиологичен скрининг

БиоСел Плюс – Съхранение на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв и мезенхимни клетки от тъкан от пъпна връв за 20-годишен период

 • Посветен екип за манипулацията по вземането на кръв и тъкан от пъпна връв гарантира оптимални параметри на пробата
 • Извличане на ценните стволови клетки в рамките на безопасния 24-часов период, в който годността им е напълно съхранена
 • Най-прецизната съвременна технология за обработка на кръв от пъпна връв – AXP AutoXpress Platform – с до 20% повече извлечени стволови клетки в сравнение с всички останали методи
 • Собствен валидиран метод за съхранение на Wharton Jelly експлант
 • Анализи на всички ключови характеристики на съхранените хемопоетични стволови клетки – TNC, MNC, CD34+
 • Анализи за доказване на виталност и клоногенен потенциал на мезенхимни клетки в пробите тъкан от пъпна връв
Подробен серологичен и микробиологичен скрининг

БиоДент – Съхранение на мезенхимни стволови клетки от пулпа на млечен зъб за 20-годишен период

 • Официални партньори по дентална медицина със специална квалификация
 • Предварителни изследвания за оценка за годност на зъбчето преди насрочване на манипулацията
 • Извличане на ценните стволови клетки в рамките на безопасния 24-часов период, в който годността им е напълно съхранена
 • Собствен валидиран метод за съхранение на мезенхимни клетки от пулпата на млечния зъб
 • Анализи за доказване на виталност и клоногенен потенциал на мезенхимни клетки в съхранените проби
Подробен серологичен и микробиологичен скрининг