ТПК на инвалидите „ Родина“ е традиционен производител на бебешки , детски и дамски облекла , отличаващи се с високо качество и функционалност.

Разполага със съвременни технологични възможности, материална база и квалифицирани кадри за качествено и срочно изпълнение на поръчките.

Сертифицирана е и прилага система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001- 2008.

Отличена е с два златни медала на Международния панаир в гр. Пловдив.

Търговската марка на ТПКИ „ Родина“ е регистрирана в Патентното ведомство на Р България / ИИР-ИНРА/ под №15672.

Представлява композиция ,съчетаваща в себе си два основни елемента буквите „Р“ и „В“ / „Родина“ и „ Варна“/. Съблюдавани с основното производство – бебешка и детска конфекция са изградени цялостно като „ПАТЕ“ имащо всички компоненти за едно графично решение. Същата е приета от Държавна комисия – секция „ Графика“ към КК, СБХ и САБ-гр. София, клас 25 от група „А“ – изделия.