Защо трябва да се направи биохимичен скрининг?

При всяка бременност съществува риск, който нараства с напредването на възрастта, за раждане на дете с хромозомна болест /на първо място болестта на Даун, както и дефекти на невралната тръба и коремната стена/. За недопускане раждане на дете с най-честите генетични заболявания се предлага биохимичен скрининг. Това е профилактичен метод, който дава възможност да бъде оценен рискът плодът да има някоя от най-често  срещащите се вродени аномалии.

Ранния биохимичен скрининг се извършва от 11-та до 13-та гестационна седмица. Откриват се 90-95% от заболяванията.

Биохимичният скрининг се провежда в НАЦИОНАЛНАТА ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“ – СОФИЯ/ И В ГЕНЕТИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ КЪМ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ ВЪВ ВАРНА, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА И ПЛЕВЕН.

Препоръчително е преди да се извърши изследването, на бременната да се предостави компетентна и изчерпателна информация за възможностите и ограниченията на изследването. Такава информация може да се получи при генетична консултация.