Право на участие в изложение БЕБЕМАНИЯ имат български и чуждестранни юридически и физически лица, организации с нестопанска цел, държавни институции и други лица, предлагащи продукти и услуги, попадащи в следните области:

храни, напитки, козметични и хигиенни продукти, играчки, колички,

средства за безопасност, дрехи, обувки, мебели, аксесоари и други продукти
за отглеждане на дете, медицински и обучителни детски центрове и други
стоки и услуги свързани с раждането, отглеждането и възпитанието на детето.

 

Организатор:

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА СТОКИ ЗА ДЕТЕТО в БЪЛГАРИЯ, председател: Евелина Бетова и административен секретар и лице за контакт: Гергана Пашева, моб. +359/878 220441; e-mail: office@bebemania.bg

Партньор в продажбите и организацията Интер Експо Център ЕООД, лице за контакт: Анелия Бочукова, abochukova@iec.bg тел: 02/9655 265