Право на участие в изложение БЕБЕМАНИЯ имат български и чуждестранни юридически и физически лица, организации с нестопанска цел, държавни институции и други лица, предлагащи продукти и услуги, попадащи в следните области:

храни, напитки, козметични и хигиенни продукти, играчки, колички, средства за безопасност, дрехи, обувки, мебели, аксесоари и други продукти за отглеждане на дете, медицински и обучителни детски центрове и други стоки и услуги свързани с раждането, отглеждането и възпитанието на детето.

 

Организатор:

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА СТОКИ ЗА ДЕТЕТО в БЪЛГАРИЯ, председател: Евелина Бетова и административен секретар и лице за контакт:

Гергана Пашева, моб. +359878 220441;

e-mail: office@bebemania.bg

Партньор в продажбите и организацията Интер Експо Център ЕООД, лице за контакт:

Валя Векова, тел. + 359 2 9655 238

e-mail: vvekova@iec.bg