Алианс на българските акушерки е неправителствена организация,чиято цел е да информира и консултира обществеността за добрата грижа в семейното здравеопазване.Да работи за въвеждане на акушерския модел на грижи в България.Да съдейства за въвеждане на добрите акушерски практики според Европейските и Световни стандарти.Във фокуса на Алианс на българските акушерки е бременната ,родилката ,новороденото и тяхното семейство.Да работи за повишаване на професионалното израстване на българската акушерка и да повиши авторитета на акушерките сред общесвеността

Алианс на българските акушерки работи в сътрудничество и с други неправителствени организации,чиято дейност е насочена основно към подобряване на майчиното и детско здравеопазване.

Емилия Казълова

Председател .на АБА