SOS Детски селища България

SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители.

Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Нашата визия:

Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Нашата мисия:

Ние подкрепяме семейства в създаването на сигурна, стабилна и обгрижващадецата среда. Ние участваме в развитието на местните общности.

Ние подкрепяме семейства в риск, за да ги запазим цели и да предотвратим раздялата. Предлагаме алтернативна/ семейна грижа, когато има нужда. Помагаме на младите хора по техния път към независим живот. Застъпваме се за правата на децата. Заедно с нашите дарители и партньори поставяме основите на едно по-светло бъдеще.