EUROPHARMA

Изложител: УЕЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ АД

EUROPHARMA – Медицинска техника, ихалатори,  детски термометри, инфрачрвени термометри, аспиратори, апарати за измерване на кръчно налягане.