Eqbiota IMUNO

Изложител: Biessen Pharma

Eqbiota Imuno е комбиниран имунобиотик с вит Д, който допринася за нормалното функциониране на имунната система,  заедно с имунобиотичния щам Lactobacillus rhamnosus CRL1505, който има способността, доказано от множество изследвания, да подобрява защитата на организма. 

Eqbiota Imuno може да се използва във всички ситуации, когато е необходимо да се повиши устойчивостта на организма: свързани с или след антибиотично лечение, по време на периоди на риск от вирусни инфекции, особено респираторни и по време на възстановяване след такива инфекции.

Особено подходящ е като превенция по време на грипни епидемии, за защита на организма. 

Biessen Pharma е френска фармацевтична компания, създадена през 1992 година в Париж, фокусирана върху разработването на иновативни продукти. 

Biessen Pharma предоставя на пациентите от Централна и Източна Европа достъп до терапевтични възможности, предложени от утвърдени лаборатории от Западна Европа и поставяме качеството на живот на пациентите в сърцето на нашите ценности