Ducray

Изложител: Pierre Fabre

Подходът ПОЛЕЗНА ИНОВАЦИЯ DUCRAY е съобразно спазване на научна етика и фармацевтична култура.

DUCRAY подкрепя НАУЧНОТО НАБЛЮДЕНИЕ, заедно с МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ в обсега на марката: ГРИЖА ЗА КОСА И КОЖА.

DUCRAY проучва ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЦИЕНТА, в която посока насочва експертизите си: медицинска, маркетинг и научно-изследователска.

DUCRAY ВАЛИДИРА ИНОВАЦИЯТА, благодарение на клиничнипроучвания, публикации и обмен по време на международнисимпозиуми и дерматологични конгреси.

 Грижите, които променят ежедневието ви!