МRT България - център за креативно възпитание, обучение и развитие на деца и родители.

Изложител: МRT България

Ние вярваме, че родителите трябва да разбират света на децата и етапите на тяхното развитие. Само тогава можеш да взимаш правилни и отговорни решения, и приключението да бъдеш родител да бъде щастливо преживяване.

Центъра предлага ранно детско обучение в областта на математиката, четене, писане и разбиране на текст на български и английски език, плуване, танци и йога. За родителите имаме обучение за психологическото и когнитивното развитие на децата, както и специализирани курсове в областите възпитание, привързаност, обучение, разпределяне на времето, семейство и как да се грижим и запазим отношенията с партньора си.

 В центърът работят само завършили педагози и специалисти.